Miljöpolicy - Söderorts vvs och bygg AB
Ring mig!

Miljöpolicy för Söderorts VVS och Bygg AB

Söderorts VVS och Bygg AB är engagerade i att skydda miljön och främja hållbara metoder i vår
verksamhet. Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan och bidra till en hållbar framtid genom att följa
dessa principer:

 1. Följa lagar och regler: Vi förbinder oss att följa alla tillämpliga miljölagar, regler och förordningar samt att överträffa dessa krav där det är möjligt.
 2. Hållbara materialval: Vi arbetar aktivt för att välja miljövänliga och hållbara material i våra projekt och att minimera användningen av skadliga ämnen.
 3. Energieffektivitet: Vi strävar efter att erbjuda energieffektiva lösningar i våra projekt och att
  förbättra energieffektiviteten i vår egen verksamhet.
 4. Avfallshantering och återvinning: Vi arbetar för att minimera avfallet som genereras av våra
  projekt och att återvinna så mycket material som möjligt. Vi säkerställer också att avfall
  hanteras på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt.
 5. Vattenanvändning: Vi arbetar för att minimera vattenanvändningen i våra projekt och att
  implementera vatteneffektiva lösningar där det är möjligt.
 6. Kontinuerlig förbättring: Vi förbinder oss att kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda genom
  att övervaka och utvärdera våra processer, praxis och resultat.
 7. Utbildning och engagemang: Vi utbildar våra anställda i miljöfrågor och uppmuntrar dem att
  delta aktivt i våra miljöinsatser. Vi strävar efter att engagera våra leverantörer, kunder och
  samarbetspartners i våra hållbarhetsinitiativ.
 8. Kommunikation: Vi kommunicerar öppet och ärligt om vår miljöprestanda och våra
  åtaganden gentemot miljön till våra intressenter, inklusive anställda, kunder, leverantörer och
  samarbetspartners.